Wolontariat szkolny. Co zrobić aby zagrało? – debata 2 czerwca 2020 r.

Banner debata

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie wszystkich zainteresowanych organizowaniem działań społecznych w szkołach, szczególnie nauczycieli i dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących ze szkołami.

Celem debaty jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie wolontariatu szkolnego, dyskusja o korzyściach wynikających z organizacji wolontariatu w szkole, prezentacja różnych punktów widzenia: dyrektora, nauczyciela i ucznia.

Podczas debaty przedyskutujemy, co zrobić, żeby szkolny wolontariat nie był jedynie przykrym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, ale by był aktywnością która angażuje, wychowuje i edukuje.

Termin: 2 czerwca 2020, godz, 12.00 debata na zoom

Zgłoszenia: są prowadzone przez platformę ZOOM: https://zoom.us/webinar/register/WN_b7YGKfo2TBGyuvc3Dn9x_Q 

Uczestnicy debaty:  

Pani Agnieszka Wojtala – wieloletni nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, edukator, szczególnie zaangażowany w tematykę kształcenia specjalnego, autyzmu, edukacji włączającej, kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci i uczniów, nauczyciel akademicki – z pasją i entuzjazmem przekazujący przyszłym dyrektorom wiedzę o tym jak stworzyć „najlepszą szkołę na świecie dla swoich uczniów” w aspekcie przywództwa edukacyjnego i zarządzania. 

Pani Barbara Niemiec-Falkus nauczyciel z Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich, opiekun szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza „Merit”oraz Samorządu Uczniowskiego. Czynna instruktorka Hufca ZHP Siemianowice Śląskie oraz członek zarządu Stowarzyszenie Społeczno-Edykacyjnego PRO MERITUM

Pan Wiktor Kordala – tegoroczny maturzysta, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Filomata w Gliwicach; od 9 roku życia zaangażowany do działań szkolnych grup wolontariackich, dodatkowo wolontariusz m.in. Szlachetnej Paczki. W 2018 roku wraz z grupą szkolnych znajomych wziął udział w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, efektem ich zaangażowania jest powołanie i działalność Stowarzyszenia Poklikani ukierunkowanego na zwalczanie wykluczenia cyfrowego dzieci i młodzieży. 

Prowadzący debatę:

Milena Skupień-Lisgarten – prezeska Stowarzyszenia Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach i animatorka wolontariatu szkolnego; współpracowała z ok. 80 szkołami w ramach projektów edukacyjnych z całego województwa, a także w projektach z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.

Krzysztof Włodek – pośrednik wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach od blisko dwóch lat, zajmujący się doradztwem w zakresie wolontariatu oraz obsługą social mediów. Wolontariusz od wielu lat, związany m.in. z WOŚP, Fundacją Mam marzenie, Akademią Przyszłości, Fundacją ING Dzieciom oraz z Domem Aniołów Stróżów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *