Ułatwienia dostępu

Dobre praktyki w pracy z wolontariuszami

Projekt „Dobre praktyki w pracy z wolontariuszami – case study na przykładzie działań dla Uchodźców z Ukrainy” jest w trakcie realizacji od 1 stycznia 2023 roku.

Głównym celem naszego projektu jest propagowanie wiedzy oraz przeprowadzenie podstawowego szkolenia dotyczącego pracy z wolontariuszami. Chcemy, aby uczestnicy byli w stanie w przyszłości podejmować zadania związane z koordynacją wolontariatu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu zorganizowaliśmy 8 szkoleń.

Tematyka szkoleń obejmowała:

a) Sposoby koordynacji działań z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat,

b) Podstawy prawne dotyczące wolontariatu,

c) Skuteczne metody komunikacji z wolontariuszami,

d) Narzędzia wspierające efektywną komunikację,

e) Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Uczestnicy szkoleń mieli również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa dotyczącego organizacji wolontariatu, świadczonego przez doświadczonych koordynatorów.

pl_PL
pl_PL