Ułatwienia dostępu

PROJEKT

Zagraj w wolontariat!

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. dzięki dotacji w Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w wolontariat min. 150 osób, rozwój wolontariatu i młodzieżowych klubów wolontariatu działających w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego i innych świetlicach prowadzonych przez różne instytucje.

Cel zostanie osiągnięty dzięki działaniom edukacyjnym dla opiekunów kół wolontariatu, grze “Polichrom” i upowszechnianiu pomysłów na ciekawe akcje wolontariackie dla wolontariuszy młodzieżowych.

W projekcie utworzymy kompleksowy system wsparcia koordynatorów klubów wolontariatu, na które składa się: szkolenie stacjonarne, szkolenie online, wsparcie animatora gry oraz opracowanie 100 pomysłów na akcje wolontariackie i opublikowanie ich w formie “do wykorzystania” w innych placówkach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie projektu: zagrajwwolontariat.pl

Pasek logotypów Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
pl_PL
pl_PL