Nasza historia

W październiku 2007 roku, z inicjatywy Pani Prezes Anny Kruczek oraz pracowników Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych „Kafos” w Katowicach, powstało Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu. W gronie założycieli znaleźli się m.in. Anna Nowicka-Rzeszutek, Anna Karoń, Aleksandra Gałeczka i Katarzyna Loska Szafrańska. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia została wybrana Anna Karoń.

Stowarzyszenie aktywnie działało na wielu polach, podejmując różnorodne projekty. Warto wyróżnić kilka z nich, takich jak Festiwal Otwarcia Muzeum Śląskiego, inicjatywa Kopalni Wolontariatu we współpracy z Fundacją Iskierka, organizację wolontariatu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej,  Szkolny Wolontariat, projekt Polichrom, a także Kuźnię Różnorodności. W ramach tej ostatniej, Stowarzyszenie współpracowało z partnerami takimi jak Fundacja Futprints, Stowarzyszenie Tęczówka i Muzułmańska Fundacja Pomocy. Stowarzyszenie podejmowało także projekty o zasięgu międzynarodowym, np. projekt Galeuropa, współpracując z Xeracion, oraz projekt Get in Culture – Polish Georgian Cooperation, gdzie Stowarzyszenie Most do Gruzji pełniło rolę lidera. W ramach inicjatyw zagranicznych, Stowarzyszenie zrealizowało także projekt Volmanel we współpracy z North East.

W ostatnich latach Stowarzyszenie brało udział w projektach o znaczeniu międzynarodowym, m.in. koordynując wolontariat podczas UN Habitat World Urban Forum 11 oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce – Silesia 2021. Aktualnie Stowarzyszenie jest zaangażowane w realizację programu Korpus Solidarności, który obejmuje długoterminowy rozwój wolontariatu na lata 2018-2030, oraz projektu Zagraj w Wolontariat! 2022. Ponadto, Stowarzyszenie angażuje się w projekty wolontariatu akcyjnego podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, Silesia Marathonu, Biegu Bohaterów oraz Memoriału im. Janusza Kusocińskiego.