Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ostatni piątek (tj. 17 listopada 2023r) miało miejsce ważne wydarzenie w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu. Zorganizowane szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej stanowiło istotny element programu „Dobre praktyki w pracy z wolontariuszami”, który jest wspólnym przedsięwzięciem RCW, UNICEF oraz Urzędu Miasta Katowice.

Plan szkolenia wyglądał następująco:

• Udzielanie pierwszej pomocy – definicja i odpowiedzialność prawna

• Schemat udzielania pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlętom

• Zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia zdrowia lub życia

• Ćwiczenie opatrywania krwotoków oraz usztywnianie złamanych kończyn

• Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (BLS)

Wszystkie powyższe punkty udało nam się zrealizować!

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach programu „Dobre praktyki w pracy z wolontariuszami” nie tylko zwiększyło kompetencje uczestników, ale także podkreśliło znaczenie odpowiedniego przygotowania do udzielenia pomocy w sytuacjach awaryjnych. To inicjatywa, która przyczynia się do budowania społeczności gotowej na działanie i niosąca ze sobą wartość dla wspólnoty katowickiej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym to szkolenie mogło odbyć się z sukcesem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *