Przyjdź na wolontariat! Zacznij działać!

[Polish and english version below]

У вас є бажання діяти?

Ви хочете перетворити свій ентузіазм та мотивацію

на реальні дії?

Вам цікаво, де можна познайомитися з новими людьми та налагодити цінні стосунки?

Хочеш допомогти? Приходь і стань волонтером!

Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися в нашій внутрішній базі даних волонтерів, щоб наблизитися до втілення вашого плану в реальність!

👉 Посилання на базу даних: https://forms.gle/u6K99PxLcT9SLDAE8

В даний час ми розробляємо проект „Інтеграція через волонтерство – разом ми можемо зробити більше!” спільно з ЮНІСЕФ та Мерією міста Катовіце. В рамках цього проекту ми будемо організовувати активне волонтерство на культурних, спортивних, екологічних та освітніх заходах у Катовіце та сусідніх містах.

Основною метою проекту є інтеграція української молоді, яка проживає в Польщі, зі своїми польськими однолітками, таким чином активно допомагаючи біженцям адаптуватися до нової життєвої ситуації.

Що ще може бути волонтерською роботою, як не добровільна допомога, часто з багатогранним виміром?

Запрошуємо УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ, ПОЛЬСЬКУ МОЛОДЬ та ОРГАНІЗАЦІЇ, які шукають волонтерів, взяти участь у проекті!

Macie chęć do działania?

Chcecie swój zapał i motywację przekuwać w realne działania?

Zastanawiacie się gdzie możecie poznać nowych ludzi i nawiązać wartościowe relacje?

Chcielibyście pomagać? Chodźcie na wolontariat!

Wystarczy zapisać się do naszej wewnętrznej bazy Wolontariuszek i Wolontariuszy, aby zbliżyć się do zrealizowania Waszego planu!

👉 Link do bazy: https://forms.gle/u6K99PxLcT9SLDAE8

Aktualnie wraz z UNICEF-em oraz Urzędem Miasta Katowice tworzymy projekt “Integracja przez wolontariat – razem możemy więcej!”. W jego ramach organizować będziemy wolontariat akcyjny na wydarzeniach kulturalnych, sportowych, ekologicznych czy edukacyjnych w Katowicach oraz miastach ościennych.

Natomiast głównym celem przyświecającym projektowi jest integracja mieszkającej w Polsce młodzieży ukraińskiej z jej polskimi rówieśnikami, a tym samym aktywna pomoc uchodźcom w zaaklimatyzowaniu się do nowej sytuacji życiowej.

Czym innym miałby być wolontariat, jeśli nie dobrowolną pomocą, często w wieloaspektowym wymiarze?

Do udziału w projekcie zapraszamy MŁODZIEŻ UKRAIŃSKĄ, MŁODZIEŻ POLSKĄ oraz ORGANIZACJE poszukujące wolontariuszy!

Do you have a desire for action?

Do you want to turn your enthusiasm and motivation into real action?

Do you wondering where you can meet new people and establish valuable relationships?

Do you would like to help? Come and volunteer!

All you have to do is sign up to our internal Volunteer database to get closer to making your plan a reality!

👉 Link to the database: https://forms.gle/u6K99PxLcT9SLDAE8

We are currently developing the project „Integration through volunteering – together we can do more!” together with UNICEF and the Katowice City Hall. As part of this project, we will be organising action volunteering at cultural, sporting, environmental or educational events in Katowice and its neighbouring cities.

The main objective of the project is to integrate Ukrainian youth living in Poland with their Polish peers, thus actively helping refugees to acclimatise to their new life situation.

What else would voluntary work be, if not voluntary help, often with a multifaceted dimension?

We invite UKRAINIAN YOUTH, POLISH YOUTH and ORGANISATIONS looking for volunteers to take part in the project!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *