Podsumowanie projektu – „Dobre praktyki w pracy z wolontariuszami”.

Drodzy Wolontariusze! ✨

Z ogromną radością dzielimy się z Wami podsumowaniem naszego projektu „Dobre Praktyki w Pracy z Wolontariuszami”, który realizujemy we współpracy z UNICEFem oraz Urzędem Miasta Katowice. Celem programu było zorganizowanie minimum 6 szkoleń dotyczących efektywnej pracy z wolontariuszami w sytuacjach kryzysowych, takich jak niedawny wybuch wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku.

🎓 Osiągnięcia Projektu:

Od stycznia udało nam się przeprowadzić aż 7 szkoleń! Każde z nich było nie tylko okazją do zdobycia cennych umiejętności, ale również momentem budowania silnej społeczności gotowej do działania w trudnych chwilach. Ostatnie szkolenie w całości koncentrowało się na temacie „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”, co w obliczu sytuacji kryzysowych jest niezwykle istotne.

💡 Szkolenia obejmowały tematykę taką jak:

  • Koordynacja działań z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat
  • Podstawy prawne wolontariatu
  • Sposoby dobrej komunikacji
  • Narzędzia dobrej komunikacji
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

🤝 Uczestnicy Szkoleń:

Ponad 60 wspaniałych osób wzięło udział w naszych szkoleniach! Ponad połowa z nich to pracownicy i pracownice Urzędu Miasta Katowice, którzy aktywnie angażują się w rozwijanie wolontariatu. Pozostali uczestnicy to osoby indywidualne, gotowe do współpracy w sytuacjach kryzysowych.

🙌 Podziękowania:

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wyśmienicie przygotowanym trenerom, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i gotowość do działania na rzecz innych w trudnych momentach.

Dzięki temu projektowi budujemy silniejszą społeczność gotową do akcji w sytuacjach kryzysowych. Razem możemy osiągnąć więcej i świadczyć wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują.

Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i że wspólnie tworzymy lepszy świat!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *