Integracja przez wolontariat – razem możemy więcej!

[polska i angielska wersja poniżej]

Ми пишаємося нашою програмою, яка розпочала свою місію інтеграції та співпраці в січні. Наша суть полягає в тому, щоб з’єднати українську молодь, яка проживає в Польщі, з їхніми польськими ровесниками, будуючи мости між культурами та створюючи міцні зв’язки.

В рамках програми ми організовуємо різноманітні волонтерські заходи, які об’єднують людей, незалежно від національності. Наші заходи – це не лише спорт, наука чи культура, це передусім можливість для спільних дій, навчання та взаєморозуміння.

Завдяки програмі „Інтеграція через волонтерство – разом ми можемо зробити більше”:

✨ Ми створюємо спільноту волонтерів, готових діяти на благо інших.

✨ Даємо молодим людям можливість розвивати свої захоплення та навички.

✨ Ми будуємо суспільство, сповнене розуміння, емпатії та дружби.

Ми також створили Базу даних волонтерів, щоб полегшити кожному охочому пошук потрібної ініціативи.

Паралельно з цим, наша база даних організацій дозволяє організаціям знайти підтримку від відданих волонтерів.

Натисніть 👉: https://docs.google.com/…/1hZuK…/viewform…

Ми хочемо, щоб програма „Інтеграція через волонтерство” охопила ще більшу аудиторію. Тому ми ділимося з вами нашою місією і заохочуємо вас приєднатися до нашої ініціативи. Разом ми можемо зробити більше і разом ми будуємо краще майбутнє!

Jesteśmy dumni z naszego programu, który w styczniu rozpoczął swoją misję integracji i współpracy. Naszą esencją jest łączenie młodzieży ukraińskiej mieszkającej w Polsce z jej polskimi rówieśnikami, budując mosty między kulturami i tworząc silne więzi.

W ramach programu organizujemy różnorodne wydarzenia wolontariackie, które łączą ludzi, niezależnie od narodowości. Nasze wydarzenia to nie tylko sport, nauka czy kultura – to przede wszystkim okazja do wspólnego działania, nauki i wzajemnego zrozumienia.

Dzięki programowi „Integracja przez Wolontariat- razem możemy więcej”:

✨ Tworzymy wspólnotę wolontariuszy, gotowych działać dla dobra innych.

✨ Dajemy młodzieży szansę na rozwijanie swoich pasji i umiejętności.

✨ Budujemy społeczeństwo pełne zrozumienia, empatii i przyjaźni.

Stworzyliśmy również Bazę Wolontariuszy i Wolontariuszek, aby ułatwić każdemu chętnemu znalezienie właściwej inicjatywy. Równolegle, nasza Baza Organizacji pozwala organizacjom znaleźć wsparcie ze strony zaangażowanych wolontariuszy.

Klik 👉: https://docs.google.com/…/1hZuK…/viewform…

Chcemy, aby program „Integracja przez Wolontariat” dotarł do jeszcze większej grupy odbiorców. Dlatego dzielimy się z Wami naszą misją i zachęcamy Was do dołączenia do naszej inicjatywy. Razem możemy więcej i razem budujemy lepszą przyszłość!

#IntegracjaPrzezWolontariat#RazemMożemyWięcej#DziałajLokalnie

We are proud of our programme, which began its mission of integration and cooperation in January. Our essence is to connect Ukrainian youth living in Poland with their Polish peers, building bridges between cultures and creating strong bonds.

As part of the programme, we organise a variety of volunteer events that bring people together, regardless of nationality. Our events are not just about sport, science or culture – they are first and foremost an opportunity for joint action, learning and mutual understanding.

Thanks to the „Integration through volunteering – together we can do more” programme:

✨ We create a community of volunteers, ready to act for the good of others.

✨ We give young people the chance to develop their passions and skills.

✨ We are building a society full of understanding, empathy and friendship.

We have also created a Volunteer Database to make it easier for anyone willing to find the right initiative.

In parallel, our Organisation Database allows organisations to find support from committed volunteers.

Click 👉: https://docs.google.com/…/1hZuK…/viewform…

We want the 'Integration through Volunteering’ programme to reach an even larger audience. Therefore, we share our mission with you and encourage you to join our initiative. Together we can do more and together we build a better future!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *