Podsumowanie projektu „Integracja przez wolontariat – razem możemy więcej”.

[polska i angielska wersja poniżej]

З початку року наша ініціатива „Інтеграція через волонтерство” досягла чудових результатів завдяки вашій відданості та постійній готовності допомагати ❗.

Разом ми дійсно можемо зробити багато.

✨ За останні місяці ми організували низку волонтерських заходів, до яких долучилося багато сердець, готових діяти.

Забіг Корфантего, Забіг Героїв, Індустріада, Інтеграційний пікнік або Сілезький марафон – це лише деякі з них.

Ці заходи були можливістю зустрітися, пережити незабутні моменти та інтегрувати наших польських та українських волонтерів.

Попереду нас чекає ще багато викликів та можливостей. До кінця року є ще кілька фантастичних ініціатив, в яких ви можете взяти участь.

Разом ми можемо зробити ще більше, разом ми можемо продовжити нашу місію інтеграції та побудови мостів між культурами.

Саме тому ми запрошуємо вас приєднатися до нашої ініціативи. Разом ми створюємо майбутнє, сповнене взаєморозуміння, співпраці та дружби. Ми впевнені, що наша спільна робота принесе ще більше прекрасних моментів та позитивних змін.

Ми хотіли б подякувати всім волонтерам, які до цього часу брали участь у заходах „Інтеграція через волонтерство – разом ми можемо більше”.

Адже разом ми дійсно можемо більше!

Od początku roku, nasza inicjatywa „Integracja przez Wolontariat” osiągnęła niezwykłe wyniki, a to dzięki Waszemu zaangażowaniu i nieustannej gotowości do pomagania ❗

Razem możemy zrobić naprawdę wiele.

✨ Przez ostatnie miesiące zorganizowaliśmy szereg wydarzeń wolontariackich, w których wzięło udział wiele serc gotowych działać.

Bieg Korfantego, Bieg Bohaterów, Industriada, Piknik Integracyjny, czy Silesia Marathon to tylko niektóre z nich.

Te wydarzenia były okazją do spotkania, doświadczenia niezapomnianych chwil i do integracji naszych polskich i ukraińskich wolontariuszy.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań i możliwości do działania. Do końca roku pozostało kilka fantastycznych inicjatyw, w których możesz wziąć udział.

Razem możemy zdziałać jeszcze więcej, razem możemy kontynuować naszą misję integracji i budowania mostów między kulturami.

Dlatego właśnie Ciebie zapraszamy do dołączenia się do naszej inicjatywy. Razem tworzymy przyszłość pełną zrozumienia, współpracy i przyjaźni. Jesteśmy pewni, że nasza wspólna praca przyniesie jeszcze więcej pięknych chwil i pozytywnych zmian.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy do tej pory wzięli udział w działaniach „Integracja przez wolontariat – razem możemy więcej”.

Bo razem naprawdę możemy więcej! #IntegracjaPrzezWolontariat#RazemMożemyWięcej#DziałajLokalnie#UNICEF#RCW

Since the beginning of the year, our 'Integration through Volunteering’ initiative has achieved remarkable results, thanks to your commitment and constant willingness to help ❗.

Together we can really do a lot.

✨ Over the past months, we have organised a number of volunteer events with many hearts ready to act.

The Korfantego Run, the Run of Heroes, the Industriada, the Integration Picnic or the Silesia Marathon are just a few.

These events were an opportunity to meet, experience unforgettable moments and integrate our Polish and Ukrainian volunteers.

There are still many challenges and opportunities ahead of us. Until the end of the year, there are still several fantastic initiatives you can take part in.

Together we can do even more, together we can continue our mission of integration and building bridges between cultures.

That is why we invite you to join our initiative. Together, we are creating a future full of understanding, cooperation and friendship. We are sure that our work together will bring even more beautiful moments and positive changes.

We would like to thank all the volunteers who have so far taken part in the „Integration through volunteering – together we can do more” activities.

Because together we really can do more!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *