Główne fakty o Programie Korpus Solidarności w województwie śląskim

W Polsce ok. 9% mieszkańców angażuje się w wolontariat długoterminowy. W Europie jest ich prawie 3 razy więcej. Te liczby budzą niepokój i zmuszają nas do zastanowienia się, czy naprawdę z wolontariatem jest u nas tak źle?

Wyżej wymienione dane pochodzą z analizy będącej częścią rządowego programu Korpus Solidarności, którego celem jest wspieranie i rozwój wolontariatu długoterminowego. Na nasze nieszczęście potwierdzają je dane zbierane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, który dodatkowo zauważa, że nominalna ilość wolontariuszy, co roku się zmniejsza. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą zarówno po stronie samych wolontariuszy, jak i po stronie organizacji pozarządowych korzystających z nieodpłatnej pracy. To samo źródło danych podaje, że aż 37% polskich organizacji pozarządowych ma problem z utrzymaniem personelu i wolontariuszy.

Jakie działania zaplanowano w ramach Programu?

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację ma być rządowy program Korpus Solidarności, który ma przyczynić się do rozwoju wolontariatu długoterminowego poprzez:

  1. Wsparcie wolontariuszy, dla których w programie przewidziano ciekawe szkolenia z zakresu podstaw wolontariatu, szkolenia rozwijające umiejętności specjalistyczne – np. z zakresu komunikacji i zarządzania sobą w czasie, doradztwo oraz akcje promujące wolontariat. Wsparcie uzyskają również wolontariusze zrzeszeni w szkolnych klubach wolontariatu oraz osoby, które chcą uzyskać więcej informacji o wolontariacie. 
  2. Wsparcie koordynatorów wolontariatu, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa, szkoleń podstawowych i rozwijających oraz, co najważniejsze, z krótkich staży w organizacjach pozarządowych, w których już świetnie działa sztab wolontariuszy. 
  3. Wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które chciałyby zaprosić do współpracy wolontariuszy lub mają specjalistyczne pytania z zakresu zarządzania wolontariuszami w swoich instytucjach. Te organizacje będą mogły skorzystać z pomocy doradcy, spotkań i seminariów oraz otrzymać certyfikat organizacji wzorowo prowadzącej wolontariat.
  4. Promocję wolontariatu w lokalnych społecznościach, których członkowie bardzo często działają wolontarystycznie dla współmieszkańców, ale robią to w sposób nieformalny. Aktywni mieszkańcy i organizacje będą mogli przygotować plan rozwoju wolontariatu w swojej społeczności i pozyskać na wdrożenie tego planu środki w ramach minigrantów przyznawanych przez lokalnych partnerów Korpusu Solidarności. 

Nowe środki – nowe możliwości

Wyżej wymienione działania są od lat realizowane przez Centra Wolontariatu, które prężnie działają w całym kraju pomimo chronicznego niedofinansowania. Obecna sytuacja ma ulec zmianie – w ramach Programu są zaplanowane środki na wdrożenie działań programowych, w tym na innowacyjny ogólnopolski system kojarzeniowy organizacje i wolontariuszy. System ma zacząć działać w na początku września i być dostępny online.

Wolontariusze i organizacje zarejestrowane w systemie, oprócz pomocy merytorycznej otrzymają moc bonusów. Pod koniec 2019 r. ma powstać system benefitowy dla najaktywniejszych osób, konkurs dla wolontariuszy, którzy będą mogli wyjeżdżać na obozy wolontariackie, system grantów dla wolontariuszy i wiele innych.

Za wdrożenie i finansowanie programu odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które zaprosiło do współpracy partnerów w każdym z województw. W województwie śląskim partnerem odpowiedzialnym za wdrożenie programu będzie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, które ruszyło z działaniami od 1 lipca 2019 r. 

Zapraszamy do współpracy

Informacje o programowych wydarzeniach będą się pojawiały na naszej stronie internetowej oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *