Fundacja Oczami Brata

Fundacja „Oczami Brata”

Dziś przychodzimy do Was z propozycją wolontariatu w Fundacji, która udziela się na naprawdę wielu płaszczyznach. Działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, promują wolontariat, organizują społeczność lokalną i wiele innych! Aktywizują też wolontariuszy do wielu interesujących działań, więc z pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mowa o Fundacji “Oczami Brata” z Częstochowy!

Fundacja Oczami Brata działa od przeszło 6 lat. Jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Fundatora i Prezesa organizacji. Misją fundacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, czyli „oczami osób z niepełnosprawnością”. Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności. Przeprowadza projekt DOWN-LOVE – warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności, ponadto realizuje program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, obejmując wsparciem ponad 60 osób z niepełnosprawnością. Wraz z Gminą Miasto Częstochowa założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”, w ramach której powstała Klubokawiarnia Alternatywa 21. Zatrudnienie znajduje tam 5 osób z niepełnosprawnością. Fundacja Oczami Brata od początku swojej działalności tworzy, animuje oraz prowadzi szkolenia na temat wolontariatu.

Czym mogą zajmować się wolontariusze?

  • Główny nacisk stawiany jest na pasje i zainteresowania wolontariuszy po to by mogli rozwijać swoje umiejętności
  • Pomagają przy organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych np. Częstochowski everest (symboliczne wejście na Złotą Górę w Częstochowie, które ma na celu przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności), Przegląd Teatralno-muzyczny „Maskarada” (promuje twórczość i kreatywność osób z niepełnosprawnością), Gra Miejska (integruje osoby z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną miasta). Wydarzenia te odbywają się cyklicznie.
  • Wolontariusze angażowani są do wspierania osób z niepełnosprawnością w  lokalizacjach Fundacji: Warsztat Terapii Zajęciowej, Warsztat Terapii Artystycznej oraz w  Mieszkaniach Wspomagano Treningowych
  • Wolontariusze mogą pomagać także w działalności Klubokawiarni Alternatywa 21
  • Mogą też realizować własne pomysły na działania. Każda osoba chętna do działania jest zawsze mile widziana. Dodatkowo oferowany jest cykl szkoleniowo – warsztatowy dla osób chcących robić coś dobrego dla innych.

Podsumowując, Fundacja Oczami Brata angażuje wolontariuszy w bardzo wiele swoich działań, a dodatkowo jest otwarta na wszelkie inicjatywy. Jest to ciekawe miejsce, w którym można rozwijać siebie, swoje pasje oraz zainteresowania. Z pewnością odnajdą się tam osoby, które chcą pożytecznie spożytkować swój czas wolny i zaangażować się w różnorodne inicjatywy.

Dane kontaktowe:
Fundacja Oczami Brata
Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40
E-mail:  wolontariat@oczamibrata.pl
Telefon:  533-527-368
Strona internetowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *