10-godzinne staże dla koordynatorów z KS

Z przyjemnością zapraszamy koordynatorów wolontariatu do udziału w 10-godzinnym, rozwijającym programie stażowym.

Staż podnoszący kwalifikacje nowych koordynatorów wolontariatu będzie realizowany w organizacjach pozarządowych mających długoletnie doświadczenie we współpracy z wolontariuszami. Staż będzie realizowany w miejscu i czasie ustalonym wspólnie przez koordynatora-stażystę i koordynatora-opiekuna stażysty. Wybór organizacji, w której będzie odbywał się staż zależy od tematyki stażu – np. koordynator wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży zostanie skierowany do placówki działającej na rzecz dzieci i młodzieży.

Jak wygląda rekrutacja:

  1. Po pierwsze należy zapoznać się z regulaminem staży, wzorem umowy stażowej i kartą stażu, które są dostępne poniżej.
  2. W przypadku zainteresowania udziałem w stażu należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z akceptacją kandydatury. Formularz (nabór) jest otwarty do wyczerpania podwójnej ilości miejsc na stażach (10 osób), z których zostanie wybranych 5 osób do udziału w stażach.
  3. Z każdą z 10 osób i przedstawicieli zarządów reprezentowanych organizacji  skontaktuje się telefonicznie przedstawiciel Regionalnego Centrum Wolontariatu, który przedstawi wynik rozmów zespołowi projektu “Partnerstwo dla wolontariatu”. Zespół projektu wraz z koordynatorami-opiekunami staży podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na staż wolontariacki.

Kryteria formalne:

– deklaracja udziału we wszystkich działaniach stażowych i zobowiązanie do oddania wszystkich dokumentów stażowych (tj. karta stażu, listy obecności ze stażu);

– rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu pod adresem: korpussolidarnosci.gov.pl ;

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– reprezentowanie śląskiej organizacji pozarządowej lub instytucji;

II Kryteria merytoryczne. Premiowane do udziału w stażach będą osoby: 

– reprezentujące organizacje pozarządowe z małych miejscowości (do 50 tyś. mieszkańców), 

– reprezentujące organizacje pozarządowe, które stale korzystają z pomocy wolontariuszy,

– deklarujące, że będą formalnie lub nieformalnie pełnić rolę koordynatora wolontariatu w reprezentowanej organizacji,

Wyniki rekrutacji:

  1. Wszystkie 10 osób zostanie poinformowanych o wynikach rekrutacji w formie mailowej, a wybrane osoby zostaną skierowane do podpisania umowy stażowej.
  2. Staże będą się odbywały na przełomie listopada oraz grudnia br. na terenie województwa śląskiego w terminach i miejscach ustalonych wspólnie przez stażystę i opiekuna stażu.
  3. Stażysta i opiekun stażu na zakończenie wypełniają kartę stażu i ankietę ewaluacyjną.

Dodatkowe informacje:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 502-771-669 lub mailowy: agnieszka@slaskie-wolontariat.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *