Spotkanie lokalnych koalicji wolontariatu w Rybniku

Serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnych, którym szczególnie bliski jest temat wolontariatu do wzięcia udziału w spotkaniu nt. wieloletniego rządowego programu „Korpus Solidarności” 9 października do Rybnika.

Celem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom założeń programu „Korpus Solidarności”, a także określenie w toku dyskusji/warsztatów możliwości rozwoju wolontariatu długoterminowego w Rybniku i powiecie rybnickim.

data spotkania: 9 października 2019 r. (środa), godzina: 16:30

miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku, ul. Rudzka 13c (parter, sala szkoleniowa)

dla kogo: koordynatorzy wolontariatu i wolontariusze w organizacjach pozarządowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Rybnika i powiatu rybnickiego

Spotkanie podzielone będzie na dwie części:

– możliwości, jakie stwarza rządowy program Korpus Solidarności dla organizacji pozarządowych,
– warsztat pt. “Jak z sukcesem rozwijać wolontariat w Rybniku i powiecie rybnickim”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie swojej obcości. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt:

Anna Bulenda, tel. 327395512 wew.16, e-mail: anna.bulenda@cris.org.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *