Wolontariat w Ekumenicznej Fundacji Bethlehem

Dziś przychodzimy do Was z propozycją wolontariatu w Ekumenicznej Fundacji Bethlehem – miejscu, które niesie pomoc osobom potrzebującym, samotnym oraz takim, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Ekumeniczna Fundacja Bethlehem została założona 14.02.2014 roku. Swoją działalność rozpoczynała w Siemianowicach Śląskich gdzie prowadzono świetlicę dla dzieci i młodzieży. Od 2018 roku siedziba i biuro zostało przeniesione do miasta Katowice. Dzięki staraniom zarządu otrzymano z Urzędu Miasta Katowice lokal na biuro i siedzibę fundacji w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 81, gdzie w późniejszym czasie powstał Charytatywny Punkt Pomocy Rzeczowej „Otwarta Szafa”, który działa od ponad dwóch lat.

Fundacja została powołana do życia po to by uczyć akceptacji, tolerancji, a
wszyscy członkowie fundacji będący wolontariuszami są ponad
jakimikolwiek podziałami wyznaniowymi czy politycznymi
. Fundacja działa non profit i niesie pomoc w miarę możliwości, każdemu kto jest w potrzebie.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy chętny i otwarty na pomoc innym, natomiast młodociani i nieletni mogą służyć swoim wsparciem wolontarystycznym z opiekunem prawnym lub rodzicem.

Przykładowe obowiązki wolontariuszy:

  • Praca w charytatywnym punkcie pomocy rzeczowej „Otwarta Szafa”
  • Przyjmowanie i selekcjonowanie odzieży i innych rzeczy do wydawania osobom potrzebującym
  • Kwestowanie na rzecz fundacji w zbiórce publicznej
  • Uczestnictwo w akcjach fundacji
  • Niesienie pomocy innym

Podsumowując, priorytetem Fundacji jest pochylenie się nad potrzebami ludzi, co niesie za sobą pomoc rzeczową,  pomoc samotnym i bezdomnym, pomoc ludziom w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Poprzez różnego rodzaju współpracę, Fundacja jest organizatorem wielu akcji pomocy. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami Fundacja jest w stanie dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych oraz bezdomnych.

Dane kontaktowe:
Ekumeniczna Fundacja Bethlehem
ul. Gliwicka 81
Katowice
E-mail: fundacjabethlehem@gmail.com
Kontakt osobisty we wtorki i środy od 10:00 do 12:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *