Konkurs na wolontariusza i koordynatora 2021 roku

Ruszamy z kolejną edycją konkursu na wolontariusza oraz koordynatora wolontariatu woj. śląskiego! Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem i przesyłania zgłoszeń.

W tegorocznej edycji konkursu przyjmujemy zgłoszenia w dwóch kategoriach: wolontariusz roku (można zgłaszać kandydatów zarówno indywidualnych, jak i grupy wolontariackie) oraz w kategorii: koordynator roku (również zgłoszenia można przesyłać zarówno w kategorii indywidualnej, jak i grupowej)

Konkurs na wolontariusza roku 2021

Konkurs kierowany jest do instytucji oraz organizacji, które współpracują z wolontariuszami. Jest dobrą okazją, do tego aby w sposób wyjątkowy docenić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność na wielu płaszczyznach. Konkurs jest także szansą na promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współdziałania organizacji z wolontariuszami.
Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku Wolontariuszy (grup Wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.
Aby zgłosić kandydata na wolontariusza roku 2021 warto zapoznać się z regulaminem konkursu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Konkurs na koordynatora roku 2021

W konkursie można zgłosić Koordynatora wolontariatu z organizacji – zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę Koordynatorów, kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby. Jesteśmy pewni, że konkurs da Wam możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek Koordynatorów, wyjątkowych działań, jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności.
Aby zgłosić kandydata na koordynatora roku 2021 warto zapoznać się z regulaminem konkursu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Każda organizacja zgłaszająca kandydatów powinna być zarejestrowana w Systemie Obsługi Wolontariatu. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć klikając tutaj. Zapraszamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń i docenienia swoich kandydatów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *