Jak będzie realizowany Program Korpus Solidarności w województwie śląskim?

J

Za realizację działań w ramach Korpusu Solidarności w województwie śląskim odpowiada Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, które od kilkunastu lat wspiera rozwój wolontariatu na tym terenie. 

W naszym województwie programowe działania ruszą już w na początku sierpnia i będą kontynuowane co najmniej do końca 2020 r. Działania muszą być ściśle powiązane z rządowym dokumentem pt.: “Korpus Solidarności. Program rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Wsparcie w ramach programu będzie kierowane do 4 różnych grup docelowych:

 • Wolontariusze

Dla wolontariuszy do końca 2019 przewidziano następujące wsparcie: 

 1. 2 spotkania informacyjne o Korpusie Solidarności;
 2. 3 szkolenia podstawowe z zakresu wolontariatu;
 3. 4 spotkania rozwijające umiejętności;
 4. 12 godzin doradztwa z zakresu wolontariatu;
 5. 2 spotkania w szkolnych klubach wolontariatu;
 6. 2 akcje wolontariackie, które odbędą się w dniach 11.08 podczas tyskiego eko-pikniku organizowanego przez grupę #bez oraz 14.09 podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach.
 • Koordynatorzy wolontariatu

Dla koordynatorów wolontariatu do końca 2019 r.  przewidziano: 

 1. 1 szkolenie podstawowe z zakresu koordynacji wolontariatu;
 2. 2 szkolenia rozwijające umiejętności koordynatorów;
 3. 12 godzin doradztwa;
 4. 2 spotkania branżowe;
 5. 2 debaty o wolontariacie;
 6. 5 krótkoterminowych staży dla koordynatorów wolontariatu.
 • Organizacje prowadzące grupy wolontariuszy (organizatorzy wolontariatu

W ramach działań w 2019 r. organizatorzy wolontariatu będą mogli wziąć udział w:

 1. 3 spotkaniach o wolontariacie;
 2. 2 spotkaniach branżowych;
 3. 12 godzinach poradnictwa;
 4. procesie oceny jakości prowadzenia grup wolontariackich w instytucji, który zakończy się otrzymaniem certyfikatu;
 5. 2 szkoleniach dla liderów szkolnych klubów wolontariatu;
 • Otoczenie wspierające rozwój wolontariatu

Aktywni mieszkańcy i organizacje będą mogli do końca 2019 r. wziąć udział w 4 spotkaniach dot. wolontariatu na których przygotują plan rozwoju wolontariatu w swojej społeczności. Następnie uczestnicy spotkań będą mogli pozyskać środki  na wdrożenie tego planu w ramach minigrantów przyznawanych przez lokalnych partnerów Korpusu Solidarności. 

Wolontariusze i organizacje zarejestrowane w systemie, oprócz pomocy merytorycznej otrzymają moc bonusów. Pod koniec 2019 r. ma powstać system benefitowy dla najaktywniejszych osób, konkurs dla wolontariuszy, którzy będą mogli wyjeżdżać na obozy wolontariackie, system grantów dla wolontariuszy oraz innowacyjny ogólnopolski system kojarzeniowy organizacje i wolontariuszy. System ma zacząć działać w na początku września i być dostępny online.

Za wdrożenie i finansowanie programu odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które zaprosiło do współpracy partnerów w każdym z województw. W województwie śląskim partnerem odpowiedzialnym za wdrożenie programu będzie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, które ruszyło z działaniami od 1 lipca 2019 r. 

Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *