Certyfikat miejsca przyjaznego wolontariuszom

Regionalne Centrum Wolontariatu, jako partner w programie Korpus Solidarności, zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego do wzięcia udziału w procesie doskonalenia i standaryzacji działań podejmowanych w zakresie rozwoju wolontariatu w swoich organizacjach.

Doskonalenie działań będzie się odbywało poprzez indywidualną pracę osoby odpowiedzialnej za wolontariat w danej organizacji z mentorem z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, który podczas spotkań w wskaże które działania związane z wolontariatem są realizowane dobrze, a które wymagają usprawnienia i w jakim zakresie.

Praca z mentorem będzie skupiona na poniższych obszarach:  

1. Przygotowanie organizacji:
– rola i zadania, koordynatora wolontariatu;
– analiza potrzeb wolontariatu w placówce;
– plan rozwoju wolontariatu w organizacji;
– aspekty formalno-prawne wolontariatu, dokumentacja.

2. Zarządzanie wolontariatem:
– nabór wolontariusz, rekrutacja, dobór wolontariuszy do zadań;
– współpraca z wolontariuszami (edukacja, komunikacja, motywacja, nagradzanie);
– rozwój koordynatora wolontariatu;
– promocja wolontariatu.

3. Ewaluacja i monitoring wolontariatu.
Organizacje pozarządowe, które obszary te będą realizowały na wysokim poziomie – uzyskają status i certyfikat jakości – organizacji przyjaznej wolontariuszom.

Etapy działania krok po kroku:

  1. Zgłoś swoją organizację jako organizację za pomocą formularza oraz zarejestruj ją w Systemie Obsługi Wolontariatu, a w razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami mailowo: katowice@wolontariat.org.pl
  2. Poczekaj na kontakt ze strony Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach;
  3. Spotkaj się z mentorem z Regionalnego Centrum Wolontariatu i podpisz list intencyjny o dalszej współpracy;
  4. Wspólnie z mentorem przygotuj analizę tego, jak dobrze organizacja realizuje zadania związane z wolontariatem i popraw te rzeczy, które wymagają usprawnienia;
  5. Odbierz certyfikat jakości – organizacji przyjaznej wolontariuszom i powieś go w widocznym miejscu w siedzibie organizacji.

W ramach Programu chcemy szczególną troską otoczyć miejsca, które współpracują z wolontariuszami i te planujące rozszerzyć tę współpracę. Naszym celem jest zadbanie o rozwój wolontariatu długoterminowego. Ta forma wolontariatu wymaga szczególnej dbałości organizacji o podopiecznych, współpracowników i wolontariuszy.

Certyfikowane organizacje nie tylko będą promowane, jako miejsca „dobrego wolontariatu”, ale również uzyskają możliwość udziału w szeregu działań rozwojowych skierowanych wyłącznie do certyfikowanych organizacji i wolontariuszy. Organizacje i placówki, które pozytywnie ukończą ten proces uzyskają certyfikat jakości. Wierzymy, że będzie to swoisty znak jakości wolontariatu, dzięki, któremu organizacje posiadające go, będą chętniej wybierane przez wolontariuszy, jako miejsca do zaangażowania wolontariackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *