Certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszom

Regionalne Centrum Wolontariatu, jako partner w programie Korpus Solidarności, zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego do rozpoczęcia udziału w procesie doskonalenia i standaryzacji działań podejmowanych w zakresie rozwoju wolontariatu długoterminowego.

Doskonalenie działań będzie się odbywało poprzez indywidualną pracę koordynatora wolontariatu lub innej osoby odpowiedzialnej za wolontariat z mentorem z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, który podczas spotkań w organizacji wskaże które działania związane z wolontariatem są realizowane dobrze, a które wymagają usprawnienia i w jakim zakresie.

Praca z mentorem będzie skupiona na poniższych obszarach:  

1. Przygotowanie organizacji:
– rola i zadania, koordynatora wolontariatu;
– analiza potrzeb wolontariatu w placówce;
– plan rozwoju wolontariatu w organizacji;
– aspekty formalno-prawne wolontariatu, dokumentacja.

2. Zarządzanie wolontariatem:
– nabór wolontariusz, rekrutacja, dobór wolontariuszy do zadań;
– współpraca z wolontariuszami (edukacja, komunikacja, motywacja, nagradzanie);
– rozwój koordynatora wolontariatu;
– promocja wolontariatu.

3. Ewaluacja i monitoring wolontariatu.

Organizacje pozarządowe, które te obszary będą realizowały na wysokim poziomie będą mogły uzyskać status i certyfikat jakości – organizacji przyjaznej wolontariuszom.

Etapy działania krok po kroku:

  1. Zgłoś swoją organizację jako organizację przyjazną wolontariuszom za pomocą formularza lub wyjaśnij wątpliwości pisząc do nas: katowice@wolontariat.org.pl
  2. Poczekaj na kontakt ze strony Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach;
  3. Spotkaj się z mentorem i podpisz list intencyjny o dalszej współpracy;
  4. Wspólnie z mentorem przygotuj analizę tego, jak dobrze organizacja realizuje zadania związane z wolontariatem i popraw te rzeczy, które wymagają usprawnienia;
  5. Odbierz certyfikat jakości – organizacji przyjaznej wolontariuszom i powieś go w widocznym miejscu w siedzibie organizacji.

Jak długo trwa uzyskiwanie certyfikatu?

Wspólna praca z mentorem i uzyskanie certyfikatu powinno trwać nie dłużej jak 4 miesiące, jednak listy intencyjne o współpracy chcemy podpisać jeszcze w grudniu br.

Skąd pomysł na standaryzację działań organizacji w zakresie wolontariatu?

Standaryzacja działań organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu jest integralną częścią Programu Korpus Solidarności, który wielopoziomowo wspiera organizacje i instytucje, wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu. Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Partnerami Regionalnymi Korpusu Solidarności w całej Polsce.

W ramach Programu chcemy szczególną troską otoczyć organizacje i instytucje, które współpracują z wolontariuszami, planujące rozszerzyć tę współpracę i  te, które już uwierzyły w siłę sprawczą ochotników. Naszym celem jest zadbanie o rozwój wolontariatu długoterminowego. Ta forma wolontariatu wymaga szczególnej dbałości organizacji o podopiecznych, współpracowników i wolontariuszy.

Wierzymy, że wsparcie organizacji współpracujących z wolontariuszami poprzez standaryzację ich działalności wolontariackiej, ułatwi i usprawni tą współpracę oraz podniesie jakość pracy w zakresie wolontariatu. 

Z kolei certyfikowane organizacje nie tylko będą promowane, jako miejsca „dobrego wolontariatu”, ale również uzyskają możliwość udziału w szeregu działań rozwojowych skierowanych wyłącznie do certyfikowanych organizacji i wolontariuszy. Organizacje i placówki, które pozytywnie ukończą ten proces uzyskają certyfikat jakości. Wierzymy, że będzie to swoisty znak jakości wolontariatu, dzięki, któremu organizacje posiadające go, będą chętniej wybierane przez wolontariuszy, jako miejsca do zaangażowania wolontariackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *