Znaczenie wolontariatu dla organizacji

Wolontariat przygotowany przez Stowarzyszenie pozwala na elastyczne dostosowanie się do
zmieniających się potrzeb, zwiększając lub zmniejszając liczbę wolontariuszy w zależności od
sytuacji. Organizator wydarzeń może dzięki wsparciu wolontariuszy znacząco ograniczyć koszty
imprezy, dzięki czemu może zwiększyć skalę wydarzenia, zorganizować ją na wyższym poziomie, w
bardziej ciekawej formie. To pozwala na realizację większej liczby działań.
Warto zauważyć, że praca z wolontariuszami wymaga odpowiedniego zarządzania i
zaangażowania, aby zapewnić pozytywne doświadczenia zarówno dla wolontariuszy, jak i dla
organizacji. W tym celu istnieje zarząd Stowarzyszenia, który zajmuje się kontaktem z
kontrahentami i wcześniejszymi przygotowaniami na długo przed wydarzeniem. Co więcej,
członkowie zarządu wiedzą jak sprawnie komunikować się z wolontariuszami, co w przypadku
imprez masowych jest kluczowe. Wolontariusze, którzy pochodzą z różnych środowisk i posiadając
różne kwalifikacje (np. języki, certyfikaty) mogą być ciekawym atutem dla działalności organizacji i
przeprowadzenia wydarzenia. Co więcej, z racji swojego doświadczenia, są często świetnymi
liderami. Potrafią szybko reagować na różne sytuacje, są osobami operatywnymi, wiedzą jak
rozwiązywać problemy i rozładowywać sytuacje kryzysowe.
Osoby działające/zrzeszone w wolontariacie są z reguły na grupach na portalach
społecznościowych, do których można szybko i łatwo dotrzeć z informacją. Pozwala to na
łatwiejsze zarządzanie i informowanie na bieżąco. To ułatwia organizację. Stowarzyszenia zajmujące
się wolontariatem mają duże doświadczenie i bazę informacji, z której korzystają w razie
zaangażowania się w jakieś wydarzenie. Mają również wypróbowane schematy działań, przez co
współpraca jest w wielu aspektach zautomatyzowana (rekrutacja online).
Dzięki wsparciu wolontariuszy organizacje mogą pozyskać środki finansowe na realizację
swoich zadań statutowych (patrz WOŚP). Wiele wydarzeń o charakterze charytatywnym nie
udałoby się bez wsparcia wolontariuszy (zbiórki, kwesty, kiermasze na rzecz schronisk dla zwierząt,
sierocińców, uchodźców itp.)
Wolontariat może też być ogromnym wsparciem w sytuacjach kryzysowych (powódź,
trzęsienie ziemi, epidemia itp) – ma to ogromne znaczenie dla samorządu terytorialnego,
zarządzającego danym terenem, służby zdrowia itp. Wolontariat może się też sprawdzić w domach
opieki, hospicjach, wszędzie tam, gdzie brakuje rąk do pracy. W wielu z tych miejsc są potrzebne
ważne kompetencje miękkie i odpowiednie podejście do drugiego.
Wartym odnotowania jest fakt, że pozyskanie wolontariusza dla organizacji jest mniej
kłopotliwe niż formalności związane z zatrudnieniem pracownika (brak umowy o pracę i
konsekwencji z nią związanych, rozliczania ZUS, podatku itp.) To Stowarzyszenie, które zrzesza
wolontariuszy zajmuje się rekrutacją, podpisaniem umowy wolontariackiej i późniejszym
wyszkoleniem wolontariuszy. Jest to spore ułatwienie w trakcie realizacji wydarzenia. Co więcej,
wolontariusze pojawiają się na wydarzeniu z własnej motywacji co sprawia, że są pozytywnie
nastawieni do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *