Specjalista ds. badań w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR)

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie (województwo śląskie), ale realizującewyznaczone cele na terenie Polski, potrzebuje Wolontariusza na stanowisko: Specjalista ds. badań do Bez Nienawiści w Powiecie Gliwickim Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie.

SCPR przygotowało i realizuje – od 1 lipca 2012 roku – autorskie przedsięwzięcie – w obszarze bezpieczeństwa – jakim jest: Program Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie na terenie Polski. Misja Programu zawiera się w słowach Vaclava Havel: „Nadzieja, to nie tyle przekonanie, że coś się dobrze skończy, ile pewność, że coś ma sens, bez względu na to, jak się skończy”.

Cele:
1) pomoc w poszukiwaniach zaginionych osób i wsparcie ich rodzin pod hasłem: ZAGINĘŁA – ZAGINĄŁ w POLSCE;
2) pomoc dzieciom krzywdzonym, wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka pod hasłem: BEZPIECZNE SZKOŁY w KNUROWIE;
3) przeciwdziałanie mowie nienawiści pod hasłem: BEZ NIENAWIŚCI w POWIECIE GLIWICKIM.
Więcej informacji o Programie znajduje się pod adresem: www.bezpieczni.info oraz na Facebooku.

Celem pracy na tym stanowisku będzie pomoc w przeprowadzeniu badania. Dla Specjalisty ds. badań Korzystającym – z ramienia SCPR – będzie Kierownik Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie.

Zadania:
– analiza odpowiedzi na pytania z kwestionariusza ankiety;
– przygotowanie publikacji z badania;
– raportowanie;
– utrzymywanie stałego kontaktu z Kierownikiem Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie

Korzyści:
– status Wolontariusza Stowarzyszenia, które działa na terenie całej Polski;
– osobę do kontaktu;
– zdobywanie wiedzy i doświadczeń;
– instrukcje;
– Porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych;
– dopasowany obustronnie czas i inne aspekty współpracy;
– zdalny charakter współpracy.

Kontakt za pomocą wiadomości e-mail.

Termin:
– w/w zadania do wykonania w III kwartale 2018 roku, z ewentualnym przedłużeniem, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Rekrutacją, zajmuje się Nikola Witczak – Członek Zarządu SCPR/Specjalista ds. rekrutacji – w dziale Rekrutacji SCPR.

Rekrutacja trwa w II kwartale 2018 roku.

Kontakt: rekrutacja@scpr.org.pl

Niniejszą ofertę kierujemy do Studentów uczących się – na kierunku socjologia – w Polsce.

Zainteresowani niniejszą ofertą pracy wolontarystycznej w SCPR proszeni są o napisanie wiadomości
e-mail, z której treści będzie wynikało:
– kto ubiega się (imię, nazwisko, kierunek, uczelnia);
– info o dotychczasowym doświadczeniu.

Osoby przyjęte zostaną poinformowani elektronicznie.
Zapraszamy na bloga dotyczącego Rekrutacji w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą
w Knurowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *