Rusza druga edycja „Kuźnia różnorodności”

kuznia-roznorodnosci-ii

Rusza druga edycja „Kuźni różnorodności”, projektu dla młodzieży szkolnej z Katowic, którego motywem przewodnim będą różnorodność i działania antydyskryminacyjne. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints oraz grup nieformalnych, działających na rzecz antydyskryminacji.

W ramach projektu odwiedzimy katowickie szkoły, w których poprowadzimy cykl zajęć dotyczących praw człowieka i edukacji dla równości. Najpierw w każdej ze szkół przeprowadzimy trening antydyskryminacyjny, na którym omówimy pojęcia takie jak stereotyp, uprzedzenia czy dyskryminacja. Opowiemy także o tym, jak reagować, gdy jesteśmy świadkami łamania praw człowieka a także o tym, jak włączyć się w projekty służące promowaniu równości i równego traktowania.

W szkołach przeprowadzimy także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz grup wykluczanych i marginalizowanych, np. osób niepełnosprawnych, uchodźców, osób społeczności LGBTQ, osób starszych, mniejszości religijnych czy kulturowych a także bezdomnych czy bezrobotnych.

Efektem spotkań i działań w szkołach mają być krótkie „akcje”, podczas których uczestnicy projektu podzielą się swoją wiedzą i pomysłami z całą szkolną społecznością i z mieszkańcami miasta.

Co ważne – zajęcia przewidujemy dla uczniów wieku 12-19, z różnych szkół – możemy więc odwiedzić zarówno szkoły podstawowe, gimnazja jak i szkoły ponadgimnazjalne.

Wszystkich pedagogów – nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, zainteresowanych udziałem w projekcie wraz z uczniami, prosimy o wypełnienie formularza – link znajduje się tutaj: https://goo.gl/forms/8bUTiN3aQBbfxrt32

Dla nauczycieli ze szkół, które zakwalifikujemy do projektu, planujemy zorganizować spotkanie informacyjne (na początku października). Zadania projektowe będziemy realizować w październiku, listopadzie i grudniu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorką, Mileną Skupień-Lisgarten, na adres mailowy: skupien@wolontariat.org.pl lub pod nr telefonu 662 563 688.

Projekt „Kuźnia różnorodności” współfinansowany jest z budżetu Miasta Katowice.

Kim są organizacje realizujące projekt?

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach działa na rzecz rozwoju wolontariatu w całym województwie. Prowadzi pośrednictwo wolontariatu, szkolenia, warsztaty, od lat współpracuje ze szkołami, wspierając szkolne kluby wolontariatu.

Stowarzyszenie Tęczówka pomaga osobom LGBTQIA z naszego regionu, m.in. prowadząc bezpłatne porady psychologiczne i prawne, promuje postawy otwartości i tolerancji.

Muzułmańska Fundacja Pomocy działa na rzecz praw członków mniejszości religijnych i kulturowych, obcokrajowców i ich rodzin m.in. poprzez upowszechnianie wartości duchowych czy kulturowych.

Fundacja Futprints wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. poprzez prowadzenie lokalnego centrum społecznościowego, organizowanie spotkań tematycznych i warsztatów, organizowanie bezpłatnych porad z zakresu pomocy i opieki społecznej czy psychologicznych.

A tutaj można obejrzeć wspomnienie z I edycji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *