Rekrutacja drużyn – Zagraj w wolontariat!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Zagraj w wolontariat”, którego celem jest rozwój wolontariatu i młodzieżowych klubów wolontariatu działających w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego i innych świetlicach prowadzonych przez różne instytucje.

Od dzisiaj możecie Państwo zapisywać swoje drużyny do projektu. Informujemy, że projekt i gra skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat (oraz ich pełnoletnich opiekunów/-ek).

Zapisy:

Przesyłamy Państwu link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/zB3gZyrnspp82vk8A

Termin przesłania zgłoszenia mija 30.06.2022 r. o godzinie 23.59.

Przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się drużyny do gry. W grze przewidziano udział ograniczonej liczby drużyn. Informacja o zakwalifikowaniu się danej drużyny do gry zostanie przesłana przez Organizatora niezwłocznie po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów (zob. Regulamin gry Polichrom).

Pozostałe etapy procesu rekrutacji:

do 30.06.2022 r. – przesłanie skanów deklaracji opiekuna/-ki o przystąpieniu do udziału w projekcie i grze, wraz ze zgodą dyrekcji/zarządu organu prowadzącego placówkę (na adres: miki@slaskie-wolontariat.org.pl);

do 23.09.2022 r. – przesłanie w formie papierowej imiennej listy członków/-iń drużyny wraz ze zgodami na publikację wizerunku podpisanymi przez pełnoletniego/-ą opiekuna/-kę prawnego/-ą niepełnoletnich członków/-iń drużyny lub zgód podpisanych przez pełnoletnich/-e członków/-inie drużyny.

Wszystkie dokumenty w formie papierowej należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

ul. Warszawska 19

40-009 Katowice

Więcej informacji o projekcie „Zagraj w wolontariat” oraz regulamin gry „Polichrom” znajdują się na naszej stronie: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/

W razie pytań napisz do nas: monika.mraczek@slaskie-wolontariat.org.pl lub miki@slaskie-wolontariat.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *