Podsumowanie działań w projekcie „Nie bądźmy obojętni! Wolontariusze dla Ukrainy”

Projekt „Nie bądźmy obojętni! Wolontariusze dla Ukrainy” był realizowany w okresie 12 maja – 30 czerwca 2022 r. dzięki dotacji z budżetu państwa, której celem było zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego
spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzięki realizacji projektu Stowarzyszenie stworzyło możliwość pracy wolontariackiej 1199 osobom przy realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w Katowicach.

Wsparcie wolontariackie było oferowane przez:

  1. 100 osób, które pełniły rolę opiekunów rodzin. Opiekunowie rodzin wspierali rodziny od momentu ich przyjazdu do Katowic i pomagali m.in. w adaptacji w nowym miejscu zamieszkania, wyrobieniu numeru PESEL, znalezieniu opieki zdrowotnej i umieszczeniu dzieci w przedszkolach i szkołach, zabezpieczeniu materialnym w miejscu zamieszkania i ew. pomocy w poszukiwaniu pracy.
  2. 100 osób, które pomagały w segregacji rzeczy ze zbiórek w magazynach. W sumie w okresie realizacji działań projektowych z magazynu i wsparcia rzeczowego skorzystało 707 osób, które otrzymały rzeczy pierwszej potrzeby – jedzenie, środki czystości, itp.
  3. 22 osoby, które pomagały psychologicznie w sytuacjach trudnych w rodzinach i na magazynach.
  4. 40 osób, które pomagały przy obsłudze punktów recepcyjnych, informacyjno-doradczych na Dworcu PKP i dworcu autobusowym w Katowicach.

Dzięki osiągniętym rezultatom projektu blisko 1000 osób – uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Katowic zaadaptowało się do nowych warunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *