Kwesta 1 listopada

Serce dla KresówW dniu 1 listopada br., w Dniu Wszystkich Świętych, przy wsparciu szeregu organizacji pozarządowych oraz środowisk szkolnych i akademickich, Fundacja Dziedzictwo Kresowe organizuje na terenie cmentarzy w całej Polsce dobroczynną kwestę.

Ogłoszenie Fundacji Dziedzictwo Kresowe

Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na działalność statutową naszej Fundacji, a w szczególności w zakresie renowacji polskich grobów znajdujących się na terenie Ukrainy i Białorusi oraz innych obiektów stanowiących polskie dziedzictwo kulturowe na Kresach, a także dalszą renowację wnętrza kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie, który od kilku lat objęliśmy swoją opieką w zakresie konserwacji wnętrza. Kwesta, jak każda inicjatywa tego typu, nie może się odbyć bez społecznego zaangażowania wolontariuszy i osób wspierających.

Do zadań wolontariuszy będzie należało kwestowanie w dniu 1 listopada br w godzinach 10.00-17.00 na terenie cmentarzy w Katowicach. Dokładne miejsca kwestowania zostaną podane w połowie października, kiedy będziemy znali dokładną ilość wolontariuszy w Katowicach.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie, kontaktując się z naszym biurem.

Na życzenie wolontariusza wystawiamy zaświadczenia potwierdzające udział w naszym przedsięwzięciu.

Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwesta poprzedzona będzie szkoleniem z zakresu kwestowania. Na każdym cmentarzu gdzie będą kwestować wolontariusze obecny będzie nasz koordynator.

Organizator

Jesteśmy fundacją posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego, której głównym celem jest pomoc środowiskom polskim i polonijnym zwłaszcza w krajach byłego bloku wschodniego. Nasze działania zmierzają do umacniania więzi pomiędzy tymi środowiskami a Polską i ukierunkowane są na jak najszersze promowanie polskości oraz polskich i polonijnych osiągnięć w dziedzinie kultury, nauki, sportu i gospodarki.

Wspólnie z Polonią i Polakami za granicą, przy współudziale instytucji państwowych oraz innych polskich organizacji pozarządowych podejmujemy wielowymiarowe działania zmierzające do zachowania substancji polskiego dziedzictwa narodowego poprzez restaurację i ochronę zabytków polskiej kultury świeckiej i sakralnej na ziemiach wschodnich.

Naszą misję staramy się realizować w oparciu o nasze najlepsze doświadczenia oraz w bliskim kontakcie zarówno z agendami rządowymi jak i z parlamentem RP – z dbałością o szeroko rozumiany interes Rzeczpospolitej Polskiej. Czerpiemy radość z aktywizacji środowisk polonijnych i chcielibyśmy, aby nasza pasja i zaangażowanie przenosiło się na inne środowiska, aby rosła w społeczeństwie świadomość, jak ważne dla nas wszystkich jest promowanie polskości na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *