„Kuźnia różnorodności” wchodzi do szkół!

Ilustracja: Mista Bob
Ilustracja: Mista Bob

Rusza nowy projekt dla młodzieży szkolnej z Katowic, którego tematem będzie tolerancja i antydyskryminacja. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.

W ramach projektu odwiedzimy katowickie szkoły, w których poprowadzimy cykl zajęć dotyczących praw człowieka i edukacji dla równości. Najpierw w każdej ze szkół przeprowadzimy trening antydyskryminacyjny, na którym omówimy pojęcia takie jak stereotyp, uprzedzenia czy dyskryminacja. Opowiemy także o tym, jak reagować, gdy jesteśmy świadkami łamania praw człowieka a także o tym, jak włączyć się w projekty służące promowaniu równości i równego traktowania.

W szkołach przeprowadzimy także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz grup wykluczanych i marginalizowanych, np. osób niepełnosprawnych, osób społeczności LGBTQ, osób starszych, mniejszości religijnych czy kulturowych a także bezdomnych czy bezrobotnych.

Efektem spotkań i działań w szkołach mają być krótkie akcje w formie „dni tolerancji i różnorodności”, podczas których uczestnicy projektu podzielą się swoją wiedzą i pomysłami z całą szkolną społecznością.

Co ważne – zajęcia przewidujemy dla uczniów różnych szkół – możemy odwiedzić zarówno szkoły podstawowe, gimnazja jak i szkoły ponadgimnazjalne.

Wszystkich pedagogów – nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, zainteresowanych udziałem w projekcie wraz z uczniami, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kim są organizacje realizujące projekt?

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach działa na rzecz rozwoju wolontariatu w całym województwie. Prowadzi pośrednictwo wolontariatu, szkolenia, warsztaty, od lat współpracuje ze szkołami, wspierając szkolne kluby wolontariatu.

Stowarzyszenie Tęczówka pomaga osobom LGBT z naszego regionu, m.in. prowadząc bezpłatne porady psychologiczne i prawne, promuje postawy otwartości i tolerancji.

Muzułmańska Fundacja Pomocy działa na rzecz praw członków mniejszości religijnych i kulturowych, obcokrajowców i ich rodzin m.in. poprzez upowszechnianie wartości duchowych czy kulturowych.

Stowarzyszenie Aktywne Życie wspiera osoby z niepełnosprawnością ruchową – prowadzi drużynę rugby na wózkach, organizuje dla nich różne imprezy sportowe. Prowadzi także liczne projekty edukacyjne m.in. z wykorzystaniem bajkoterapii.

Fundacja Futprints wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. poprzez prowadzenie lokalnego centrum społecznościowego, organizowanie spotkań tematycznych i warsztatów, organizowanie bezpłatnych porad z zakresu pomocy i opieki społecznej czy psychologicznych.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *